címe   Társadalmi befogadás
 
 
ViRoHely tanulmányút Észak-Magyarországon

A Pillangó Fejlesztések csapata - a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségével közösen - 2016. szeptember 13.-14. között tanulmányutat szervezett. A kétnapos eseményen észak-magyarországi települések polgármesterei, döntéshozói, illetve aktív – roma és nem roma - civil szervezetek, közösségek képviselői vettek részt.Szervezeteink évek óta dolgoznak vidéki romákkal és települési döntéshozókkal. A munkánk során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy egyfelől a vidéki romák helyzete sok szempontból különleges, épp ezért specifikus megoldásokat igényel; másfelől a települések komplex fejlesztésének elengedhetetlen eleme a hátrányos helyzetű – roma és nem roma – rétegek aktivizálása, felzárkóztatása, esélyegyenlőségének javítása.

A ViRoHely (Vidéki Romák Élethelyzetének javítása) projektünket az Európai Unió EaSI programjának a pénzügyi támogatásával, az ERGO Network tagjaként valósítjuk meg. A projekt keretein belül most megrendezett tanulmányút egyik fő célja a helyszíni tapasztalatcsere és tudásmegosztás volt; valamint olyan inspiráló jó gyakorlatok és lehetőségek bemutatása, melyek hozzájárulhatnak a problémák megoldására irányuló önkormányzati és civil törekvések megerősítéséhez, különös tekintettel az együttműködésük elősegítésére.

ViRoHely résztvevőkA tanulmányút során a Nógrád megyei Nagybárkány és Varsány településeken jártunk, ahol a polgármesterek - fenti témával kapcsolatos - helyi megoldásokat és beruházásokat mutattak be.

Nagybárkányban megtekintettük az önkormányzat által létrehozott és üzemeltetett Szociális Szolgáltató Házat, melyben közmosoda, közfürdő, konyha és gyermekmegőrző is helyet kapott; valamint a ház udvarán álló, zöldségtermesztésre használt fóliasátrat.

Varsányban több helyi fejlesztést is megnéztük. Jártunk a 3 év alatti gyermekeket és a szüleiket fogadó Gyermekházban, melynek feladata a kora gyermekkorra irányuló fejlesztések előkészítése a szülők bevonásával, illetve a kicsik óvodáztatási helyzetének javítása. Meglátogattuk a turisztikai célú Kézműves Portát, ahol 2 vendégszoba, egy kis varroda és egy – helyi termékeket árusító - kézműves bolt üzemel. A polgármester bemutatta a varsányi mezőgazdasági programot (fóliasátrak, gyógynövényes kert, gyümölcsös, baromfiudvar) is, illetve a megtermelt zöldségek és gyümölcsök feldolgozására kialakított kis üzemet. Az itt készült savanyúságokat, befőtteket a helyi közétkeztetésben használják fel. Végül jártunk a szintén önkormányzati üzemeltetésű varrodában, ahol elsősorban munkaruhákat készítenek helyi varrónők.


Zöldségfeldolgozó


Fenti beruházásokat mindkét településen különféle pályázati lehetőségekből valósították meg, a dolgozókat pedig a közfoglalkoztatási program keretein belül alkalmazzák.

Óvoda

A kétnapos eseményen két kiscsoportos műhelymunkát is szerveztünk, ahol a résztvevők közösen megfogalmazták a megoldásra váró problémákat; illetve vázolták - az eltérő települési adottságokból fakadó - különféle megoldási lehetőségeket és irányvonalakat, továbbá számba vették a mozgósítandó potenciális együttműködő partnereiket is.

Műhelymunka


A tanulmányútra Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékből érkeztek érdeklődők. Vendégeink voltak továbbá Dr. Beer Miklós, a Váci egyházmegye püspöke; valamint Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár is.

A közös eszmecsere és a megtekintett jó gyakorlatok ösztönzőleg hatottak a tanulmányút résztvevőire, és megerősítette őket a hálózatosodás és a további közös munka szükségességében. A lezajlott tapasztalatcsere az évek óta folytatott közös hálózatépítési munkánk új, gyakorlatorientált szakaszának kiemelkedően fontos állomása, amelyet hasonló, a helyi szereplők együttműködését elősegítő közös kezdeményezésekkel kívánunk tovább fejleszteni.

A tanulmányútról készült összefoglaló interjúkkal megtekinthető youtube csatornánkon.

Programunk az Európai Unió Foglalkoztatási és Társadalmi Innováció – az EaSI (2014-2020) programjának pénzügyi támogatásával,
és az ERGO Network partnerségével valósul meg.

ERGOIgen sikeres volt A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, ELMARADOTT TÉRSÉGEK ÚJ ESÉLYEI címmel tartott rendezvényünk, melyet 2015. OKTÓBER 29-ÉN tartottunk, és amelynek célja a TÁRSADALMI BEFOGADÁS, VIDÉKFEJLESZTÉS - HATÉKONY FORRÁSFELHASZNÁLÁS ÉS HANGSÚLYOSABB PROGRAMRÉSZVÉTEL kialakítása volt, hogy az EU-s források közvetlenebbül és nagyobb arányban jussanak el a roma célcsoporthoz.
A délellőtt folyamán értékes információkhoz jutottunk. Ez úton is külön köszönjük, hogy meghívott előadóink elfogadták a felkérést.


FOGLALKOZTATÁS, GAZDASÁGFEJLESZTÉS, VIDÉKFEJLESZTÉS – Új Európai Úniós források
ELŐADÓ:
Hegedűs Gábor Agrárfejlesztési Főosztály Földművelődésügyi Minisztérium
Előadás: Előadás_Hegedűs Gábor

TERÜLETI PROGRAM ÁLTAL KÍNÁLT GAZDASÁG és KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK. MI AZ A CLLD? – különös tekintettel a kistelepülésekre
ELŐADÓ:
Kükedi Zsolt, helyi gazdaság- és közösségfejlesztési szakértő

ELŐADÁS ITT OLVASHATÓ: Előadás_Kükedi Zsolt


AZ IFJÚSÁGI GARANCIA PROGRAM – EGY ÚJ EURÓPAI UNIÓS KEZDEMÉNYEZÉS ÉS MAGYARORSZÁG VÁLLALÁSAI
ELŐADÓ:
dr. Nagy Katalin Pillangó Fejlesztések
ELŐADÁS ITT OLVASHATÓ:
Előadás_dr. Nagy Katalin

AZ ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK – Az Európai Unió kiemelt eszköze a tagországok EU-s vállalásainak monitorozására, különös tekintettel a roma stratégia megvalósítására
ELÓADÓ:
Kassai Melinda Pillangó Fejlesztések
ELŐADÁS ITT OLVASHATÓ:

Előadás_Kassai Melinda

AZ EURÓAI UNIÓ VIDÉK ÉS ROMA POLITIKÁJÁNAK ÖSSZEFÜGGÉESEI– Előadó: Matthias Verhelst (ERGO Network)
ELŐADÁS ITT OLVASHATÓ angol nyelven:
Presentation_Matthias VerhelstEGYÜTTMŰKÖDÉS – HÁLÓZATOS MUNKA A VIDÉKI ROMA SZERVEZETEK KÖZÖTT Miért és hogyan? Különböző lehetséges együttműködési formák.
ELŐADÓ:
Herfort Marietta A Phrilen Amenca nemzetközi ifjúsági roma szervezet projektmenedzsere
ELŐADÁS ITT OLVASHATÓ
: Előadás_Herfort Marietta


A tanulságos délelőtt után délután folyamán műhelymunka jelleggel folytattuk a napot, melynek tanulságait, szándékait, elhatározásait plenárisan megosztottuk egymással. A szünetben lehetőség volt arra is, hogy a résztvevők és szervezők egymással is ismerkedjenek, konzultáljanak; és reméljük, hogy sok jövőbeni partnerség első alapjait itt tettük le.
Külön örömünkre szolgált, hogy az ország sok pontjáról érkeztek résztvevők, és az is, hogy olyan nagyobb szervezetek is megtisztelték jelenlétükkel ezt a napot, akik maguk is dolgoznak civilekkel.
További öröm volt, hogy a rendezvényen megjelent partnerünk az ERGO Network képviselője, Matthias Verhelst is.Résztvevők 1 Résztvevők 2 Kassai M. és  Matthias V.


Herfort Marietta Résztvevők 3 Jegyzetek a kerekasztal beszélgetésbőlPrezentáció Prezentáció 2 Közös jövőkép kellene------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vidékfejlesztés, integrált településfejlesztés és társadalmi befogadás

Társadalmi befogadás, hatékony forrásfelhasználás és hangsúlyosabb programrészvétel- az elmaradott, hátrányos helyzetű térségek új esélyei

Helyszín: OKISZ székház, Budapest, Thököly út 58.-60.

2014. Október 29.-én a Pillangó Fejlesztések ismertető rendezvényt és műhelymunka beszélgetést szervezett azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű térségek civil szervezetei és önkormányzatai számára megkönnyítse a 2014-2020- as időszakban az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést. A rendezvényt az ERGO - Network brüsszeli roma és pro-roma ernyőszervezet és a NAKVI támogatták.


A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 2014-től új prioritása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapnak miközben hagyományos prioritása a szociális fejlesztési célokat eredendően támogató Európai Szociális Alapnak, illetve részben az ERFA-nak. Új lehetőségek, kihívások, feladatok – komplex problémamegoldás esélyei – ezeket a kérdéseket tűztük rendezvényünk napirendjére. A rendezvényen közel ötvenen vettek részt, civil szervezetek képviselői és döntéshozók egyaránt, többek között roma szervezetek, kisebbségi önkormányzatok képviselői is.

Kassai Melinda
köszöntötte a megjelenteket, s röviden bemutatta a Pro Cserehát Egyesület tevékenységét. Tájékoztatta a hallgatóságot, hogy a mai munka célja, hogy a szervezet – előzetes tájékozódás és információáramoltatás révén - segítse a 2014-2020-as ciklusban ismét megjelenő, roma programokra fordítható források megfelelőbb, hatékonyabb felhasználhatóságát. Az elmúlt időszak egyik tanulsága, hogy az ország nem tudta teljes mértékben és megfelelő módon kihasználni ezeket az uniós forrásokat. Ezért nagyon fontos, hogy az előkészítő folyamatban is már megfelelő információkhoz jussanak a szereplők, s ezzel hatékonyabbá, célirányosabbá lehessen tenni az elkövetkezendő időszakban megnyíló források felhasználását.

A NAKVI Esélyegyenlőségi Programiroda nevében Rézműves Melinda is köszöntötte a megjelenteket. Röviden beszámolt a NAKVI közösség- és vidékfejlesztési tevékenységéről, illetve megemlítette a nemrégiben indult „Ciznka Panna” roma ösztöndíj programjukat és annak elért eredményeit. Beszédében feltette a kérdést: vajon képesek vagyunk-e a hátrányos helyzetű kistelepüléseken aktívan alakítani életünknek? Ki karolja fel azokat a vidéki embereket, akik igyekeznek önellátásra, gazdálkodásra átállni? Arra kérte a megjelenteket, legyenek hírvivői a mai szakmai programnak, és helyi összefogással segítsék egymást a munkában, s legyenek életük, a helyi közösségek életének aktív alakítói.

A köszöntőket három előadás követte a 2014-2020-as operatív programokról.


A TERÜLETI PROGRAM ÁLTAL KÍNÁLT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK– különös tekintettel az önkormányzatokra
ELŐADÓ: Kükedi Zsolt, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, hálózatfejlesztési munkatárs

AZ ÚJ FEJLESZTÉSI FORRÁSOK A VIDÉKFEJLESZTÉS TERÜLETÉN
ELŐADÓ: Szabó Mátyás, Magyar Nemzeti Vidék Hálózat, Földművelésügyi Minisztérium, mb. főosztályvezető
Az előadás PDF formátumban itt elérhető: PDF letöltés


MEGYEI SZINTŰ TERVEZÉSEK, eddigi tapasztalatok
ELŐADÓ: Csuhány Bence, MNVH Heves megyei referens
Az előadás PDF formátumban itt elérhető: PDF letöltés


A délután folyamán műhelymunka keretében, négy kisebb csoportban került megvitatásra a forrásokhoz való hozzáférés kérdése. A csoportok feladata az volt, hogy gondolják végig, fogalmazzák meg és írják le, hogy szerintük mi szükséges szervezeti/helyi/térségi/kormányzati szinten ahhoz, hogy a romák még inkább részesülhessenek és hatékonyabban felhasználhassák az uniós fejlesztési forrásokat?
A csoportmunka végeztével az összegyűjtött felvetéseket – táblázatba rendezve- közösen átbeszélték a résztvevők.

A további tájékozódás érdekében egyesületünk egy átfogó ismertetést készített a 2014-20-as uniós támogatási prioritásokról, és a különböző Operativ Programok várható fejlesztési irányairól.
Fontos megjegyzés: Az ismertető anyagok a 2014-es októberi állapotot tükrözik
.
Az ismertető anyagok megtekinthetők itt: PDF letöltés, PDF letöltés

A délután folyamán műhelymunka keretében, négy kisebb csoportban került megvitatásra a forrásokhoz való hozzáférés kérdése. A csoportok feladata az volt, hogy gondolják végig, fogalmazzák meg és írják le, hogy szerintük mi szükséges szervezeti/helyi/térségi/kormányzati szinten ahhoz, hogy a romák még inkább részesülhessenek és hatékonyabban felhasználhassák az uniós fejlesztési forrásokat?
A csoportmunka végeztével az összegyűjtött felvetéseket – táblázatba rendezve- közösen átbeszélték a résztvevők.

Ez után plenáris ülésen összegeztük az egyes munkacsoportok tapasztalatait.

Az összegzés eredménye megtekinthető itt: PDF feltöltés
társadalmi befogadás   roma   szegénység   hálózat   EU   Roma   cigány   vidéki roma szervezetek   roma grass root organizations   hatékonyabb forrásfelhasználás   CLLD   közösség által támogatott fejlesztések   hálózat   roma network forming   Butterfly Development   Pillangó Fejelsztések  
 
 
Pillangó Szabadfolyású Fejlesztések a Facebookon
© bffd.hu - Butterfly Free Flow Development
Külföldről támogatott civil szervezet