címe   Civil Csereháti Roma Hírgynökség (Cicsero)
 
 
"Az ember első kötelessége az igazság felkutatása és feltárása."(Cicero)

A Cicsero programunk 2008. és 2012. között zajlott.

Háttér

A csereháti romákról nem készülnek hírek. Ha nagy ritkán mégis, azok általában negatív hírek. A romák életére, hétköznapjaira nincs az átlag magyar állampolgárnak rálátása, így legtöbbször az előítéletei vezetik. A romák sokszor nem tudnak egymásról sem - tapasztalatunk szerint ez a kisfaluban élő emberekre általában is igaz - mert nem mozdulnak ki otthonról, a szűkebb közösségükből. TV-t, internetet azonban néznek. Ugyanakkor kevés a roma újságíró, aki képes televízióba, internetre hírműsorokat készíteni, ami a regionális híradások arányát is csökkenti.

Cél

A projekt célja egy olyan civil tudósítói hálózat és hírportál létrehozása volt, mely lehetővé teszi, hogy a térségben élő hátrányos helyzetű emberek - romák és nem romák együtt - saját készítésű cikkeiken vagy filmjeiken keresztül bemutassák környezetüket, a nekik fontos eseményeket, azokat a - politikai és nem politikai történéseket -, melyek befolyásolják mindennapi életüket.

Megvalósítás

Az egyesület legelső projektje a cicsero.net, azaz a Független Csereháti Roma Hírügynökség életre hívása és megszervezése volt. A Pro-Cserehát Egyesület a tömegmédiában aktívan dolgozó önkéntes oktatókkal olyan oktatási projektet dolgozott ki, melynek segítségével a hétvégi, kétnapos oktatásokon a helyi érdeklődő, tanulni és megnyilvánulni szándékozó roma és nem roma emberek nem formális felnőttképzés keretében megismerkedtek a hírkészítés elméleti és gyakorlati alapjaival. Lehetőségük nyílt az információs technológiával és az internettel, ezek rendszeres és készség szintű használatával megismerkedni. Megtanulták magukat szóban és írásban kifejezni. Az elsajátított együttműködési technikák segítségével közelebb juthattak a roma és nem roma emberek egymás jobb és konfliktus-mentesebb megértéséhez.

Hosszú távú eredmények

A hírügynökségben kiképzett és dolgozó tudósítók jobban törekszenek saját továbbképzésükre, látókörük bővítésére. A megtanult kommunikációs technikákat mindennapi életükben is alkalmazzák, elősegítve a roma és nem roma emberek közti meg nem értés, el nem fogadás feloldását.
Az elkészült és a honlapon – a projekt ideje alatt - megtekinthető híranyagok vizuális adatbázisként szolgáltak a Cserehát térség életéről, az ott élő, elsősorban roma lakosok mindennapjairól. Az angol nyelvre lefordított tudósítások lehetőséget nyújtottak a nemzetközi publicitásra.

A cicsero.net támogatói

Munkánkat 2008-ban és 2009-ben az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége támogatta egy ún. Induló támogatással. 2009-ben az Egyesült Királyság Nagykövetsége eszközökkel támogatta munkánkat. A Nyílt Társadalom Alapítvány Társadalmi szükségalap programja 2010/2011-ben támogatta munkánkat.

vidékfejlesztés   közösségi mezőgazdálkodás   roma   szegénység   munkanélküliség   részvételi alapú tervezés   közösségi média   cicsero   Cserehát  
 
 
Pillangó Szabadfolyású Fejlesztések a Facebookon
© bffd.hu - Butterfly Free Flow Development
Külföldről támogatott civil szervezet