címe   Oktatás
 
 

Szervezetünk a kezdetek óta széles körű oktatási és szemléletformáló tevékenységet végez.

Egyik fő célkitűzésünk, hogy a velünk együttműködő magánemberek, gazdálkodók, döntéshozók és helyi közösségek minél szélesebb ismeretekkel rendelkezzenek az ökológiai szemléletű növénytermesztés, a környezetvédelem, az egészséges táplálkozás, illetve a fenntartható, mezőgazdasági alapú település és közösségfejlesztés alapjairól, összefüggéseiről.
Kiemelten fontosnak tartjuk ezt a fajta, komplex képet adó, élményalapú tudásátadást, illetve tapasztalati tanulást, hiszen hosszútávon csak úgy lehet tartós szemlélet- és életmódbeli változásokat elérni, ha az érintettek nemcsak kiragadott részletekkel lesznek gazdagabbak, hanem az „összképet” ismerik meg és ültetik át hétköznapok gyakorlatába.

Pro Lecsó Oktatás

A Pro Lecsó program minden résztvevője komplex oktatásban részesül, melynek során elsajátítja a vegyszermentes növénytermesztés alapjait, mind elméleti, mind gyakorlati szinten. Nemcsak a helyi kertészek, de a települési Pro Lecsó kerteket irányító oktató-intézők rendszeres képzését is kiemelt feladatnak tartjuk.
Az informális felnőttoktatás során használt tananyag egyesületünk fejlesztése, melynek bio-kertészeti részének kidolgozásába többek között a Gödöllői Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének (KTI) munkatársai - Matthew Hayes és Dr. Tirczka Imre - is részt vettek.

PGS Oktatás

Szervezetünk célul tűzte ki, hogy – hazánkban elsőként – a nemzetközi IFOAM (Organikus Mezőgazdasági Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége) rendszeréhez csatlakozva Részvétel Alapú Minőségbiztosítást vezessen be Magyarországon. Ennek előkészítő munkálatait 2016-ban kezdtük meg.
A Pro Lecsó kertekre kidolgozott újfajta minőségbiztosítási rendszerhez a jövőben termelői csoportok és egyéni kertészek is csatlakozhatnak. A csatlakozók több alkalmas oktatáson vesznek részt, ahol szervezetünk munkatársai változatos témákban adják át a rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat és ismereteket. A részvétel alapú minőségbiztosítás sarokköve, hogy az érintettek aktívan részt vegyenek mind a minősítési folyamatban, mind a rendszer működésének kidolgozásában. A tesztelési év során ezért a minősítéshez szükséges kertészeti és adminisztrációs ismeretek mellett nagy hangsúlyt fektettünk a közös munka, a döntéshozatal, a marketing témáihoz kapcsolódó készségek elsajátítására is.

Környezeti nevelés

Szervezetünk törekszik a fiatal generációk szemléletformálására is. „Pillangó a jövőért” elnevezésű programunkat 2015 végén indítottuk útjára. Projektünk főként a kelet-magyarországi térségben található, hátrányos helyzetű falvak fiataljai számára kíván segítséget nyújtani ahhoz, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak saját településük fenntartható fejlesztéséhez, a helyi környezet védelméhez, s ehhez – amennyiben megoldható – a közösségi média kínálta lehetőségeket is igénybe vegyék.
A projekthez kapcsolódóan a gyerekeket célzó ismeretterjesztés egyik állomásaként 2016 nyarán szervezetük meg azt az Ökológiai médiatábort, ahová Borsod-Abaúj-Zemplén megye elmaradottabb településein élő gyerekeket vártunk, s melyben végül 8 kisfalu 35 felső tagozatos diákja vett részt. Az 5 napos táborban a gyerekek többek közt a hétköznapokban is egyszerűen kivitelezhető környezetvédelmi praktikákkal gyarapították tudásukat.

Fenntarthatósági tervezés

A Pro Lecsó program település szintű megvalósításához elengedhetetlen a helyi önkormányzat támogatása és aktív részvétele a hosszú távú, fenntartható település és térségfejlesztési tervek kidolgozásában. Az elmúlt években számtalan helyi és országos szintű műhelymunkával, konferenciával segítettük települési döntéshozók és a fejlesztésben érdekelt civil szervezetek munkatársainak munkáját, szakmai ismereteik, készségeik bővítésén keresztül.
2016–ban elindult RUSDELA projektünk során nemzetközi partnerekkel közösen dolgozunk egy átfogó oktatási anyagon, mely a hosszú távú, fenntartható szemléletű tervezésben kíván segítséget nyújtani hátrányos helyzetű kistelepülések részére.
 
Pillangó Szabadfolyású Fejlesztések a Facebookon
© bffd.hu - Butterfly Free Flow Development
Külföldről támogatott civil szervezet