címe   Ismertető
 
 
Az egyesületünk által kidolgozott és folyamatosan továbbfejlesztett Pro Lecsó program a fenntartható, kistelepülési vegyszermentes gazdálkodást meghonosítását szolgálja. Egyaránt együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, a szegény, de ambiciózus roma és nem roma emberekkel, és más szervezetekkel.
A közösségi gazdálkodás előnye, hogy erősíti a közösségi tudatot, csökkenti a munkanélküliséget, és segíti az egészséges és fenntartható életmód kialakítását.

Mindez együtt pozitív irányba változtatja az emberek gondolkodásmódját, és alternatív például szolgál a felnövekvő fiatal generációk számára. A program ezen felül segíti a roma kisebbséggel szembeni előítéletek megváltoztatását is.
A gyakorlatban a települési programok komplex élelmezési, felnőttoktatási, foglalkoztatási és közösségépítő tevékenységen keresztül segítik a mélyszegénységben, gyakran éhezéssel, kirekesztettséggel küzdő roma és nem roma lakosságot.

A Pro Lecsó programot az agro-based social business szellemében hoztuk létre, és tervezzük továbbfejleszteni. Ez a szemlélet a mezőgazdasági alapú település és közösségfejlesztést, a megtermelt javak igazságos elosztását valamint a közösségen alapuló innovációt és vállalkozást tartja elsődlegesen szem előtt.

Háttér


A fenntartható módon termelt bio, vagy vegyszermentes élelmiszerek piaca folyamatosan nő Európában, és ezen belül Magyarországon is. Megítélésünk szerint ennek az igénynek a kielégítése hatékonyan összekapcsolható a munkanélküliség és a szegénység csökkentésével. Magyarország hátrányos helyzetű kistérségeiben található kistelepüléseken egyre növekszik a munkanélküliség, szűkül a szociális háló, így nagy szükség van helyben végezhető, a település jellegéhez és lehetőségeihez illeszkedő munkavégzés megteremtésére és az önellátásra.

Cél


A program célja, hogy együttműködve a helyi önkormányzatokkal, valamint a szegény, de ambiciózus roma és nem roma emberekkel elterjessze a fenntartható kistelepülési vegyszermentes gazdálkodást. A kistelepülések élelmiszerigényének kielégítése után fennmaradó termények értékesítésére egy, a minőséget, a szolidaritást és a környezetvédelmet egyesítő márka bevezetését tervezzük, amelyet nonprofit kereskedelmi szervezeten keresztül értékesítünk majd folyamatosan bővülő csatornákon.

Módszerek


A program két alapeleme a nem-formális felnőttoktatás és az empowerment (képessé tevő) munka. Ezek az alapelemek a következő célokat szolgálják:
  • rendszeres részvétel, rendszeresség újbóli elsajátítása;
  • felelősségérzet kialakítása,
  • belső kontroll alapjainak megteremtése a kizárólagos külső kontroll (félelem) helyett,
  • munka-jellegű tevékenységhez kapcsolódó öröm, ezen alapuló büszkeség;
  • együttműködés előnyeinek megtapasztalása;
  • részvételi alapú tervezés alapjainak elsajátítása;
  • jövőkép kialakítása.

A nem formális felnőttoktatás váza a kertészeti ismeretek elsajátításához és közösségi fejlesztésre kidolgozott tankönyv. Ebből részleteket olvashatnak a Dokumentumtárban.

Résztvevők


A programban elsősorban hátrányos helyzetű emberek vesznek részt. Származástól, foglalkoztatási helyzettől, kortól, nemtől függetlenül mindenki csatlakozhat a Pro Lecsó programhoz, aki szeretné elsajátítani a vegyszermentes zöldségtermelés ismereteit és szeretné családját hétről hétre friss zöldséggel ellátni. A programban részt vesznek romák és nem romák, munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, dolgozó emberek, nyugdíjasok, kismamák és fiatalok is.

Szakmai és anyagi háttér

A Pillangó Fejlesztések különböző pályázatokon elnyert támogatási források felhasználásával biztosítja a gazdaságok teljes infrastruktúráját.

A települési programok megvalósulását több módon is segítheti magánszemély, vállalkozó, egyetem vagy más intézmény. Ezekről a lehetőségekről bővebben a Támogatás menüpont alatt tájékozódhat.

A felnőttoktatási és közösségfejlesztési programrész a Pillangó Fejlesztések innovációja.

A termelés szakmai felügyeletét az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft (ÖMKi) adja,
a program megvalósítása során használt tananyag egyesületünk fejlesztése, melynek bio-kertészeti részének kidolgozásába többek között a Gödöllői Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének (KTI) munkatársai, Matthew Hayes és Dr. Tirczka Imre is részt vettek.

vidékfejlesztés   közösségi mezőgazdálkodás   roma   szegénység   vegyszermentes mezőgazdaság   munkanélküliség   részvételi alapú tervezés   nem formális felnőttoktatás   képessé tétel   empowerment work   közösségi gazdálkodás   közösségi tudat   társadalmi felelősségvállalás  
 
Pillangó Szabadfolyású Fejlesztések a Facebookon
© bffd.hu - Butterfly Free Flow Development
Külföldről támogatott civil szervezet