címe   Munkamódszerünk
 
 
A Pillangó Szabadfolyású Fejlesztések programjait a társadalmi vállalkozás (social business) elvei és gyakorlata alapján dolgozzuk ki. A társadalmi vállalkozások főbb ismérvei:
  • társadalmi problémák megoldása
  • társadalmilag, gazdaságilag és környezetileg fenntartható módon;
  • megtérülő befektetésekkel;
  • örömmel végzett munka.
Ezeken felül programjaink közös jellemzője, hogy azokat győztes-győztes játszmáknak (WIN-WIN games) nevezhetjük; azaz minden résztvevő számára előnyt jelentenek,. A győztes-győztes típusú programok kialakításának előnye, hogy nem csupán egy kisebb közösség, hanem az egész társadalom, és benne az egyének jólétét egyszerre szolgálják.

Fejlesztéseinket az egyéni és a közösségi FLOW élményre alapozzuk. A FLOW jellegű cselekvések közös jellemzője a belső motiváció, a pozitív cél elérése - ellentétben a külső motivációval és a valami elkerülésére irányuló magatartással, cselekvéssel. Olyan személyeknél figyelhető meg a FLOW állapota, akik képesek arra, hogy saját maguk határozzák meg céljaikat, és képesek a céljaiknak megfelelő cselekvések kialakítására is. Fejlesztéseinkben, együttműködéseinkben olyan cselekvések és együttműködések kialakítására törekszünk, amelyek lehetővé teszik a csoport-szintű FLOW állapotban való tevékenykedést.

Települési programjaink projekttervét a részvételen alapuló tervezés alapján, azaz testre szabva készítjük el. A társadalmi vállalkozás elveinek alkalmazása mellett a település adott helyzetéből, lehetőségeiből, erényeiből és nehézségeiből indulunk ki. Ez időigényes és felelősségteljes folyamat, azonban a program későbbi sikere szempontjából elengedhetetlen.

Célunk reális megélhetési formák létrehozása, azáltal, hogy egy adott településen a szegénységet csökkentjük, a települési és az egyéni önfenntartás valamint az alternatív megélhetési módok kialakítását segítjük elő. Hosszú távú programok megvalósítását tervezzük, célunk nem csupán egy adott pályázati forrás elköltése.

Fontosnak tartjuk, hogy a társadalmi vállalkozás elméletével és gyakorlatával megismertessük programjaink résztvevőit és az érdeklődőket.

Munkamódszerünk elméleti hátterével, valamint megvalósult gyakorlati példák bemutatásával bővebben a Tudástár fül foglalkozik.

vidékfejlesztés   közösségi mezőgazdálkodás   roma   szegénység   vegyszermentes mezőgazdaság   munkanélküliség   részvételi alapú tervezés   társadalmi vállalkozás   flow elmélet   játszma  
 
Pillangó Szabadfolyású Fejlesztések a Facebookon
© bffd.hu - Butterfly Free Flow Development
Külföldről támogatott civil szervezet