címe   Szegény cigányok, szegény Cserehát
 
 
A "Szegény cigányok, szegény Cserehát" a 2010 Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve rendezvénysorozatához kapcsolódó kutatás és kiállítás.

A kiállítás az európai év magyar projektjeinek egyik legjobbjaként képviselte hazánkat 2010 decemberében Brüsszelben.

Háttér


Az Európai Unió - alapvető elvétől, a szolidaritástól vezérelve - a 2010-es évet a tagállamokkal együtt a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éveként jelölte meg. A 2010-es év alapelve volt, hogy felhívja a figyelmet a szegénységben élők és a társadalomból kirekesztettek aggasztó helyzetére, valamint hogy minden európai polgárt és más érdekeltet arra ösztönözzön, hogy fokozottan figyeljen ezekre a fontos kérdésekre. Az európai év kísérletet tett a szegénységgel kapcsolatos sztereotípiák és általánosítások megkérdőjelezésére is.
A Pillangó Szabadfolyású Fejlesztések kiterjedt helyi kapcsolatait és terepismeretét használta fel, hogy a megfelelő és interjút adni képes embereket felkutassa, és a közönség számára élethelyzetüket saját szavaikkal bemutassa.

Cél


Célunk az volt, hogy egyszerűen, a nyers tényekre támaszkodva, közvetlenül az érintettektől szerzett információk alapján bemutassuk Magyarország egy elmaradott területén élő állampolgárok, roma és nem roma szegények küzdelmes mindennapjait. Az interjúkból és fényképekből készült oktatási segédanyag pedig hozzásegítheti a felhasználókat - reményeink szerint középiskolásokat, társadalmi és civil szervezeteket -, hogy beleolvasva az interjúkba, átböngészve a fényképeket, elkezdjenek gondolkodni a szegénység mikéntjéről, a társadalmi hozzáállás és a segíteni akarás kérdéséről. Tehetnek-e, és ha igen, akkor mit tehetnek ezeknek az embereknek, az ilyen helyzetben élők helyzetének javítása érdekében.

Megvalósítás

Elnyerve a 2010 Szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Évében meghirdetett pályázatok egyikét, a Pro-Cserehát Egyesület lehetőséget kapott arra, hogy bemutassa Magyarország egyik, ha nem legelmaradottabb, legszegényebb kistérségében élők mindennapjait: sorsukat és a szegénységgel vívott küzdelmeiket .
A Pro-Cserehát Egyesület dolgozta ki a kutatási anyag koncepcióját, és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kulturális és Vizuális Antropológia Intézet hallgatói közreműködésével elkészítette a kiállítás anyagául szolgáló interjúk gyűjteményét. A részvételi alapú akció-kutatás módszerét alkalmazva, az egyesület ismeretségi és munkakapcsolatban álló helyi roma segítők ajánlásai alapján készítették el az egyetemisták az életút-interjúkat. A helyi roma segítőkkel való közös munka kétszeres segítséget jelentett a kiállítás anyagának létrejöttében: helyismeretük és az interjúalanyokhoz való szoros kötődésük leegyszerűsítette a kiválasztás gyakorlatát, aktív közreműködésük pedig kialakította azt a bizalmi helyzetet, amely szükséges ahhoz, hogy az életút-interjúk során képesek legyenek nyíltan és őszintén beszélni életükről, szegénységükről.

Linkek

A kiállítás teljes anyaga elérhető a hivatalos honlapon:
Link: http://www.bffd.hu/poorroma

A kiállítás ingyen kölcsönözhető is. Ehhez kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot: info@bffd.hu
vidékfejlesztés   közösségi mezőgazdálkodás   roma   szegénység   munkanélküliség   Szegény Cigányok szegény Cserehát   Szegénység és Társadalmi Kirekesztés elleni küzdelem éve   akciókutatás  
 
Pillangó Szabadfolyású Fejlesztések a Facebookon
© bffd.hu - Butterfly Free Flow Development
Külföldről támogatott civil szervezet