címe   Pro Lecsó Részvétel Alapú Minőségbiztosítás
 
 

Pro Lecsó Részvétel Alapú Minőségbiztosítás

A Pro Lecsó részvétel alapú minőségbiztosítási rendszert a Pillangó Fejlesztések a Pro Lecsó programjában résztvevő települések és egyéb vegyszermentes termelők részére hozta létre. Célunk, hogy a Pro Lecsó program módszereivel megtermelt vegyszermentes termékek a jövőben egy közös márkajelzés alatt, minősített termékként tudjanak piacra jutni.

Mit jelent a részvételi minőségbiztosítás?

A Részvétel Alapú Minőségbiztosítási Rendszer (Participartory Guarnatee System; PGS) világszerte helyi szinten nyújt lehetőséget a kistermelők minősítésére. A minősítési folyamat bizalmon, társadalmi kapcsolatokon és tudásmegosztáson alapulva a termelők, a fogyasztók és minden további érintett aktív részvételével történik. A részvételi alapú minőségbiztosítás a harmadik fél által történő bio-minősítést hivatott kiváltani annak érdekében, hogy a minősítésben résztvevő termelők közösen meghatározott irányelvek mentén vegyszermentes termékeiket minősíthessék, alacsonyabb adminisztrációs és anyagi terhek mellett.

A Pro Lecsó R.A.M programja a jelenleg működő Pro Lecsó termelői közösségek aktív közreműködésével került kidolgozásra. A Minősítésben résztvevő termelők közös célokért dolgoznak. Ezek többek között:
a. Vegyszermentes növényi termékek előállítása és értékesítése
b. A magas minőség biztosítása
c. Méltányos jövedelem biztosítása a résztvevőknek (Méltányos kereskedelem)

Az érintetteknek (termelők, fogyasztók) rálátásuk és beleszólásuk van a rendszer folyamataiba, annak kialakításában és formálásban aktívan részt vesznek. A részvétel emellett hosszútávú elköteleződést is jelent a közösség érdekeinek képviselete mellett. A közgyűlés lehetőséget biztosít a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára is - a résztvevők módosítási javaslatokat tehetnek a rendszer működésére, a termelési előírásokra, marketingre vonatkozóan.
A program az érintettek képzettségét és képességeit szem előtt tartó gyakorlati oktatást biztosít, mely a személyes és a közösségi fejlődést erősíti. Az oktatások nem csupán a vegyszermentes termelési ismeretek átadását, hanem a közösségi együttműködés, az egymás iránti bizalom erősítését is szolgálják.

Hogyan működik?

A Pro Lecsó R.A.M irányítását a Pillangó Fejlesztések végzi; feladatai közé tartozik az adminisztráció, az oktatás, a fejlesztés és a Pro Lecsó márkajelzés kidolgozása és kezelése.
A termelők a Pro Lecsó közösségi kertek, egyéb települési vegyszermentes kertészetek és családi vegyszermentes kertek termelői. A minősítés elnyerése érdekében feladatuk a Termelési előírásban foglaltak betartása és részvétel a közösségi minősítési alkalmakon, valamint az oktatásokon.

A minősítés alapja a résztvevők kertjeiben zajló minősítési látogatás. A minősítési látogatást a minősítési csoportok végzik, aminek tagjai mind termelők, mind a településeken élő fogyasztók. A minősítési látogatás során Kertlátogatási jegyzőkönyvet töltenek ki, mely alapján ellenőrizhető, hogy a látogatott kert megfelel-e a Termelési előírásban foglaltaknak.

A Pro Lecsó minősítést, így a márkajelzés használatára történő jogosultságot a Hitelesítési közgyűlés adja ki, melynek tagjai a minősítési csoportok és a Pillangó Fejlesztések. A Hitelesítési közgyűlés a minősítések kiadása mellett alkalmat nyújt a szezon tapasztalatainak megvitatására, a működés felülvizsgálatára is. A Pro Lecsó R.A.M rendszert ezen kívül egy Szakértői Felügyelet is támogatja, melynek tagjai a minősítésben résztvevő településeken élő szakemberek (pl. falugazdász, hobbikertész, mezőgazdasági vállalkozó); közösségfejlesztésben érdekelt civil szervezetek képviselői és nem a településeken élő elismert szakemberek is.

Eddigi eredmények

A Pro Lecsó R.A.M. program kidolgozása 2015-ben kezdődött el, 2016-ban pedig megkezdtük a rendszer tesztelését négy Pro Lecsó település és termelőik közreműködésével. A két oktatási alkalom során a termelők megismerkedtek a részvétel alapú minőségbiztosítás elméletével és közösen kidolgoztuk a termelési előírás szabályait, melyek így hűen tükrözik a tényleges termelési feltételeket és lehetőségeket. A termelők megkezdték a minősítési csoportokban végzett kertlátogatásokat is, így kipróbálásra került a Kertlátogatási jegyzőkönyv, melynek véglegesítése folyamatban van. A 2016-os szezon lezárultával véglegesítjük a működési és szervezeti alapokat, megalkotjuk a Pro Lecsó márkajelzést, így 2017-ben megkezdődhet a Pro Lecsó minősített termékek értékesítése.

Csatlakozás

A 2017-es termelési szezonban a Pro Lecsó R.A.M. programhoz Pro Lecsó települési közösségi kertek és egyéb, vegyszermentes családi és közösségi termelők is csatlakozhatnak. A csatlakozás feltétele a Pro Lecsó tankönyv használata és a termelési előírásokban foglaltak maradéktalan betartása.

Csatlakozási szándékát az info@bffd.hu email címen jelezheti.

 
Pillangó Szabadfolyású Fejlesztések a Facebookon
© bffd.hu - Butterfly Free Flow Development
Külföldről támogatott civil szervezet